Ιατρικό Δελτίο Τύπου 1-2-2011 – Θεσσαλονίκη

Δελτίο τύπου

Θεσσαλονίκη 1-2-2011

Από την πρώτη ημέρα απεργίας πείνας, έχει συγκροτηθεί ομάδα ιατρών πολλών ειδικοτήτων που παρακολουθούν και καταγράφουν την κατάσταση υγείας του καθένα χωριστά.

Οι μετανάστες βρίσκονται στην όγδοη ημέρα απεργίας πείνας και παρουσιάζουν την αναμενόμενη απώλεια βάρους.

Ομάδα ιατρών και υγειονομικών που παρακολουθούν τους απεργούς πείνας

Θεσσαλονίκη