Δήλωση στήριξης ευρωβουλευτών στους απεργούς πείνας – υπογραφές

Υποστήριξη στον αγώνα των μεταναστών απεργών πείνας στην Ελλάδα

Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την υγεία και τη ζωή των 300 μεταναστών που κάνουν απεργία πείνας από τις 25 Ιανουαρίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για μετανάστες που ζουν και εργάζονται επί σειρά ετών στην Ελλάδα και διεκδικούν ίσα δικαιώματα με τους Έλληνες και Ευρωπαίους εργαζόμενους.

Zητάμε να αλλάξει η μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης ώστε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των μεταναστών και μεταναστριών. Εκφράζουμε την υποστήριξή μας στον αγώνα των 300 μεταναστών για αξιοπρέπεια και καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να ακούσει προσεκτικά τα αιτήματά τους και να δώσει λύση στο πρόβλημα.

Support of the 300 immigrants on Hunger Strike of the in Greece

We express our concern for the health and life of the 300 immigrants that are on a hunger strike since the 25th of January, in Athens and Thessaloniki.

They are immigrants that live and work for many years in Greece and they request equal rights with the Greek and European workers.

We request the modification of the migratory policies of the EU in order to respect the rights of the immigrants. We declare our solidarity to the struggle of the 300 immigrants for dignity and we ask the Greek Government to carefully listen to their demands and give a solution to the problem.

Πρώτες Υπογραφές:

1. Rui Tavares (MEP GUE/NGL, PORTUGAL)

2. Ulrike Lunacek (Co-Spokesperson on Foreign Affairs Committee in the European Parliament, MEP GREENS/EFA, AUSTRIA)

3. Νικόλαος Χουντής (MEP GUE/NGL, GREECE)

4. Μιχάλης Τρεμόπουλος (MEP GREENS/EFA, GREECE)

5. Patrick Le Hyaric (MEP GUE/NGL, FRANCE)

6. Jacky Henin (MEP GUE/NGL, FRANCE)

7. Joe Higgins (MEP GUE/NGL, IRELAND)

8. Marisa Matias (MEP GUE/NGL, PORTUGAL)

9. Eva – Britt Svensson (Chairwoman of the European Parliament FEMME Committee, MEP GUE/NGL SWEDEN)

10. Helene Flautre (MEP GREENS/EFA, FRANCE)

11. Willy Meyer (MEP GUE/NGL, SPAIN)

12. Bairbre de Brún (GUE/NGL, IRELAND)

13. Marie Christine Vergiat (MEP GUE/NGL, FRANCE)

14. Sabine Lösing (MEP GUE/NGL, GERMANY)

15. Takis Hadjigeorgiou (MEP GUE/NGL, CYPRUS)

16. Sabine Wills, (MEP GUE/NGL, GERMANY)

17. Nicole Kiil – Nielsen (MEP GREENS/EFA, FRANCE)