Μήνυμα του Etienne Balibar

I believe that the resistance of migrants against expulsions, harassments, discriminations and exploitation, struggling for their rights and their existence, is a dramatic human cause of our times. In addition, or rather, inseparably, it represents a crucial element of the popular movement for democracy in Europe, which crosses borders and for that reason elicits a redoubled xenophobia. The solidarity with the migrants must take form not only at a local scale, but at the continental level. This is especially important in a moment when, drawing on the effects of the capitalist crisis and the neo-liberal “solutions” which aggravate its social effects, aggressive nationalism is raising again its Medusa head in Europe, East and West, North and South.

All my sympathy and solidarity/

Πιστεύω ότι η αντίσταση των μεταναστών απέναντι στις απελάσεις, στους διωγμούς, στις διακρίσεις, και στην εκμετάλλευση, καθώς αυτοί παλεύουν για τα δικαιώματα και την ύπαρξή τους, συνιστά έναν συγκλονιστικό ανθρώπινο αγώνα στους καιρούς μας. Επιπρόσθετα, ή μάλλον, αναπόσπαστα, αντιπροσωπεύει ένα αποφασιστικής σημασίας στοιχείο του λαϊκού κινήματος για δημοκρατία στην Ευρώπη, το οποίο διασχίζει τα σύνορα και γι αυτόν το λόγο προκαλεί την εκδήλωση μιας επιτεινόμενης ξενοφοβίας. Η αλληλεγγύη με τους μετανάστες πρέπει να σφυρηλατηθεί όχι μόνο σε μια τοπική κλίμακα, αλλά στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια χρονική στιγμή όπου, τροφοδοτούμενος από τα αποτελέσματα της καπιταλιστικής κρίσης και των νεοφιλελεύθερων «λύσεών» της, οι οποίες επιδεινώνουν τις κοινωνικές της συνέπειες, ένας επιθετικός εθνικισμός ξανασηκώνει το κεφάλι του της Μέδουσας στην Ευρώπη, Ανατολικά και Δυτικά, Βόρεια και Νότια. ***

Με όλη μου τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη

Etienne Balibar

Author of “We, The People of Europe?

Emeritus professor of philosophy, Université Paris-Ouest

Etienne Balibar

Humanities Hall 312

University of California, Irvine