αλληλεγγύη από Slavoj Zizek- Κώστα Δουζίνα

My full solidarity with you – you are fighting for much more than just your rights. You are fighting for what Europe will become. Those who ignore or oppose you are a real threat to the European legacy of universal emancipation. In our times of nationalist xenophobia, movements like yours offer a hope that emancipation is not a dead word.

Slavoj Zizek

There is an internal and strong link between the revolutions in Tunisia, Egypt, Bahrain, Libya and elsewhere in North Africa and the struggle of the hunger strikers in Greece. There is no much difference between fighting for democracy and demanding dignity, between striking for basic political rights and striking for basic human recognition. There are no ‘illegal’ people only illegitimate and unjust governments. Every person who lives in Greece should have the same rights as everyone else. This is a common struggle on which our future depends.

Costas Douzinas

Σας στέλνω την ολόψυχη αλληλεγγύη μου- αγωνίζεστε για κάτι πολύ περισσότερο απ τα δικά σας δικαιώματα. Αγωνίζεστε για το τί πρόκειται να σημαίνει  ‘Ευρώπη’. Εκείνοι που σας αγνοούν ή σας πολεμούν ειναι αυτοί που ουσιαστικά απειλούν τις Ευρωπαικές αξίες που καλούν σε παγκόσμια χειραφέτηση.  Στις μέρες της έξαρσης των εθνικισμών και της ξενοφοβίας, ένας αγώνας σαν τον δικό σας μας κάνει να ελπίζουμε  ότι ο όρος χειραφέτηση δεν θα παραμείνει κένο γράμμα.

Σλαβόι Ζίζεκ

Υπάρχει μια στενή και ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στις επαναστάσεις σε Τυνησία,  Αίγυπτο, Μπαχρέιν, Λιβύη και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Βορείου Αφρικής και στον αγώνα των απεργών πείνας. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ενός αγώνα για δημοκρατία και της διεκδίκησης της αξιοπρέπειας, μιας απεργίας για βασικά πολιτικά δικαιώματα και μιας απεργίας για ανθρώπινη αναγνώριση. Δεν υπάρχουν “παράνομοι” άνθρωποι μόνο απονομιμοποιημένες και άδικες κυβερνήσεις. Κάθε άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα με οποιονδήποτε συμπολίτη του. Αυτός είναι και δικός μας αγώνας και από αυτόν εξαρτάται το μέλλον όλων μας.

Κώστας Δουζίνας