Η κυβέρνηση οδηγεί τα πράγματα στα άκρα

Λύση ζωής τώρα για τους 300 μετανάστες απεργούς πείνας

«Από ιατρική και ανθρωπιστική άποψη τα πράγματα έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Χρειάζεται ευαισθησία, υπευθυνότητα και ευελιξία από την πολιτεία. Η απώλεια ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από τον πολιτισμό και τη δημοκρατική ευαισθησία του Ελληνικού λαού .Τώρα η κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να δώσει λύση για να μη χαθεί ανθρώπινη ζωή. Με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να παραχωρήσει άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.»

Continue reading Η κυβέρνηση οδηγεί τα πράγματα στα άκρα

Critical moments for the 300 hunger strikers. Demo on March 4th, 18:00

Critical moments for the 300 migrants hunger strikers in Athens and Thessaloniki on their 38th day of hunger strike. Continue reading Critical moments for the 300 hunger strikers. Demo on March 4th, 18:00