Ψήφισμα αλληλεγγύης – Αρεν, μηχανολόγοι μηχανικοί Πάτρας

ψήφισμα αλληλεγγύης απο μηχανολόγους μηχανικούς Πάτρας – Αρεν