πανελλήνιος σύλλογος εργαζομένων σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών – ψήφισμα συμπαραστασης

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων σε Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών (ΠΑΣΕΕΠΥ) εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του στους μετανάστες που κάνουν απεργία πείνας από τις 25 Ιανουαρίου 2011. Συνεχίστε την ανάγνωση πανελλήνιος σύλλογος εργαζομένων σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών – ψήφισμα συμπαραστασης