Παρασκευή 11/3 στις 6 μμ πορεία για τους 300-The hunger strike of the three-hundred migrant workers has ended. The struggle for a world of equality, solidarity and freedom continues – GREVA E URISË E 300 EMIGRANTËVE PUNËTORË PËRFUNDOJ. LUFTA PËR NJË JETË ME BARAZI, SOLIDARITET DHE LIRI VAZHDONالإضراب عن الطعام من ٣٠٠ العمال المهاجرين فرغ النضال لعالم حرا وسويا مستمر

Συνεχίστε την ανάγνωση Παρασκευή 11/3 στις 6 μμ πορεία για τους 300-The hunger strike of the three-hundred migrant workers has ended. The struggle for a world of equality, solidarity and freedom continues – GREVA E URISË E 300 EMIGRANTËVE PUNËTORË PËRFUNDOJ. LUFTA PËR NJË JETË ME BARAZI, SOLIDARITET DHE LIRI VAZHDONالإضراب عن الطعام من ٣٠٠ العمال المهاجرين فرغ النضال لعالم حرا وسويا مستمر

Καλέσματα αλληλεγγύης – Παρασκευή 11/3 6μμ, στο μουσείο

Τρίτη 8 Μαρτίου (43η ημέρα απεργίας πείνας) στις 17.00 Μουσείο (Πατησίων) Μηχανοκίνητη πορεία αλληλεγγύης

Τρίτη 8 Μαρτίου (43η ημέρα απεργίας πείνας) στις 17.00 Μουσείο (Πατησίων) Μηχανοκίνητη πορεία αλληλεγγύης